PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình cách mạng hai miền sau Hiệp định Giơnevơ (1954)
  • Phong trào Đồng khởi
  • Chiến lược
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000

Bài 4. Tình hình, nhiệm vụ cách mạng hai miền từ sau Hiệp định Giơnevơ đến năm 1965

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 99

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào