peni

PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2017-2018)

Đề số 01

Đề 01. Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng

Độ dài: 96 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng chữa câu hỏi thuộc cấp độ Vận dụng của đề PEN I số 01 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng.

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Câu 29. Tính giá trị biểu thức
 • Câu 30. Nhận biết đồ thị
 • Câu 31. Xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau
 • Câu 32. Tính tổng của một cấp số cộng
 • Câu 33.Tính tích phân dựa vào tính chất cơ bản
 • Câu 34.Tính môđun của số phức thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Câu 35. Tính chu vi của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng và mặt cầu
 • Câu 36. Tìm m để hàm bậc 3 nghịch biến trên
 • Câu 37. Tính diện tích thiết diện
 • Câu 38.Xác định số nghiệm của phương trình lượng giác trên một đoạn cho trước
 • Câu 39. Bài toán liên quan tới khai triển nhị thức Niuton
 • Câu 40. Tính thể tích khối tròn xoay
 • Câu 41. Tính diện tích xung quanh của hình trụ
 • Câu 42. Phương trình logarit chứa tham số
X