peni

PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2017-2018)

Đề số 02

Đề 02. Bài giảng chữa câu hỏi thông hiểu

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Câu 11.Bài toán đếm liên quan tới xếp vị trí
 • Câu 12. Kiểm tra điểm cực trị
 • Câu 13. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị.
 • Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất trên đoạn.
 • Câu 15. Giải bất phương trình logarit cơ bản.
 • Câu 16. Kiểm tra tính đúng sai của các công thức biến đổi logarit.
 • Câu 17. Tìm tập xác định của hàm số.
 • Câu 18. Tìm họ nguyên hàm.
 • Câu 19. Tính tích phân bằng kĩ thuật đổi biến
 • Câu 20. Biểu diễn hình học số phức và các phép toán cộng, mođun.
 • Câu 21. Tính thể tích khối chóp tam giác có yếu tố góc.
 • Câu 22. Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương .
 • Câu 23. Tính S của hình trụ.
 • Câu 24. Viết phương trình mặt phẳng.
 • Câu 25. Xác định ảnh của của đường tròn mộtqua phép tịnh tiến
 • Câu 26. Bài toán giới hạn chứa tham số
X