Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2. NHIỆT HỌC

Bài 4. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sự chuyển thể các chất
  • Độ ẩm không khí
X