Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 5. Các loại lực thường gặp

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (26)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Lực hấp dẫn
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Lực đàn hồi của lò xo
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Lực ma sát trượt
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
X