Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 13. Máy biến áp và sự truyền tải điện năng

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Máy biến áp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • 2. Truyền tải điện năng
  • Ví dụ
X