Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 5. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 2. Phản ứng hạt nhân

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Các dạng bài tập
    • Dạng 1
    • Dạng 2
X