Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

BÀI GIẢNG MIẼN PHÍ

Bài 4: Các loại lực hay gặp P1.

Độ dài: 62 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

1. Lực đàn hồi của lò xo
2. Lực ma sát trượt
Lưu ý:
- Ví dụ 4 phần Ma sát trượt, thầy bị nhầm công thức liên hẹ giữa gia tốc lúc lên và gia tốc lúc xuống, công thức đúng là: Ax.n^2=-Al

Trao đổi bài (12)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Lực đàn hồi của lò xo
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • 2. Lực ma sát trượt
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
X