Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 26 : Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - phần 2

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Trách nhiệm xây dựng tổ quốc
- Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Trách nhiệm xây dựng tổ quốc
  • Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc
X