Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Mắt và khoảng nhìn rõ
  • Mắt nhìn qua kính
  • Tật cận thị
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Chương 4. Mắt và dụng cụ quang học

Bài 1. Mắt và tật cận thị

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 30

Nội dung bài học:

- Hệ thống kiến thức về mắt và các tật của mắt
- Các bài toán về sửa tật cận thị của mắt

Chưa có thông báo nào