Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 4. Mắt và dụng cụ quang học

Bài 2. Bài toán tật viễn thị - kính lúp

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Hệ thống kiến thức về kính lúp
- Bài toán sửa tật viễn thị của mắt
- Bài toán kính lúp

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tật viễn thị
  • Ví dụ
  • Kính lúp
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
X