Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo và công thức cơ bản
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Năng lượng
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 1. Mạch dao động LC

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 26

Chưa có thông báo nào