Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Máy quang phổ
  • Tia tử ngoại, hòng ngoại
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 2. Các loại quang phổ, tia hồng ngoại, tử ngoại

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào