Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

VẬT LÍ 10 (CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO)

Bài 2. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 34

Chưa có thông báo nào