Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 29 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 29 Toán 4

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 24. Biểu đồ.

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 102

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Biểu đồ.

Chưa có thông báo nào