Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 53 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 53 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 54 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 16. Vẽ hai đường thẳng song song.

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 24

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Vẽ hai đường thẳng song song.

Chưa có thông báo nào