Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 54 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 54 Toán 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 17. Thực hành vẽ hình chữ nhật.

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 29

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật.

Chưa có thông báo nào