Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 57
  • Giải bài 2 SGK trang 57
  • Giải bài 3 SGK trang 57
  • Giải bài 4 SGK trang 57
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 02. Tính chất giao hoán của phép nhân.

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 13

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Tính chất giao hoán của phép nhân.

Chưa có thông báo nào