Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 80 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 80 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 80 Toán 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 06. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 8

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

Chưa có thông báo nào