Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 85 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 85 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 85 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 12. Thương có chữ số 0.

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 6

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Thương có chữ số 0.

Chưa có thông báo nào