Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Cách viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh và sắp xếp số tự nhiên.
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2
    • Bài 3 + 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 06. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh và sắp xếp số tự nhiên.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.593


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh và sắp xếp số tự nhiên.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào