Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 05. Luyện tập.

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, củng cố kiến thức đã học.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Bài giảng luyện tập về:
1. Phép cộng - phép trừ; Tính chất của phép tính cộng
2. Biểu thức chứa chữ.
3. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (4)

X