Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập áp dụng
    • Câu 1
    • Câu 2
    • Câu 3
    • Câu 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 09. Nhân với số có một chữ số (tiếp)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.322


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Nhân với số có một chữ số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào