Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Đọc viết các số tự nhiên
  • Dạng 2: So sánh các số tự nhiên
  • Dạng 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9
  • Dạng 4: Thực hiện phép tính
    • Câu 1 + 2
    • Câu 3 + 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Bài 01. Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 455


Tóm tắt nội dung:
- Củng cố, ôn tập kiến thức về số tự nhiên và các phép tính.
- Ôn tập các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào