Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Bài 01. Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Củng cố, ôn tập kiến thức về số tự nhiên và các phép tính.
- Ôn tập các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Đọc viết các số tự nhiên
  • Dạng 2: So sánh các số tự nhiên
  • Dạng 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9
  • Dạng 4: Thực hiện phép tính
    • Câu 1 + 2
    • Câu 3 + 4
X