Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Bài 02. Ôn tập về biểu đồ.

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Củng cố, ôn tập kiến thức về biểu đồ
- Ôn tập các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

X