Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 2. ĐOẠN THẲNG

Bài 02. Ba điểm thẳng hàng

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ba điểm thẳng hàng.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính video bài giảng:
- Clip "Quan hệ giữa hai điểm thẳng hàng" (3:10): A và B nằm khác phía với điểm B
Sửa thành: A và B nằm khác phía với điểm C
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Thế nào là ba điểm thẳng hàng ?
    • Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng
  • Bài tập vận dụng
    • Bài tập về ba điểm thẳng hàng
X