Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

Bài 05. Luyện tập

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bài tập
    • Bài 1. Điền số vào ô trống
    • Bài 2. Thực hiện phép tính
    • Bài 3. Tìm x
X