Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ 1

Dạng 03. Các bài toán về chia hết

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.299

GV đính chính bài giảng:đề bài ý b) bài 4 sửa đúng thành $$2x-7 \,\,\vdots\,\,(x-1)$$

Chưa có thông báo nào