Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 04. Phép cộng phân số và tính chất của phép cộng

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phép cộng phân số
  • Tính chất của phép cộng phân số
  • Bài tập vận dụng
X