Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Phép nhân phân số
  • Tính chất của phép nhân phân số
    • Các tính chất phép nhân phân số
    • Ví dụ minh họa
  • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 06. Phép nhân phân số và tính chất của phép nhân

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 8.412

Chưa có thông báo nào