Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 08. Hỗn số - Số thập phân – Phần trăm

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Hỗn số
  • 2. Số thập phân
  • 3. Phần trăm
  • 4. Bài tập áp dụng
X