Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 11. Tỉ số của hai số - Biểu đồ phần trăm

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tỉ số của hai số
  • Tỉ số phần trăm
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Biểu đồ phần trăm
X