Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Góc
    • Lý thuyết về góc
    • Ví dụ
  • 2. Số đo góc
    • Lý thuyết về số đo góc
    • So sánh 2 góc
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. GÓC

Bài 02. Góc – Số đo góc

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 5.548

Chưa có thông báo nào