Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Hoán dụ là gì
  • Các kiểu hoán dụ
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ II

Hoán dụ

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 77

Cũng giống như ẩn dụ, hoán dụ là cách gọi tên sự vật này bằng tên gọi sự vật khác. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các sự vật trong phép hoán dụ không phải là quan hệ tương đồng (như ẩn dụ) mà là quan hệ tương cận. Nắm chắc được đặc điểm, cơ chế và các dạng hoán dụ ta mới có cơ sở nhận diện và phân biệt sự khác nhau giữa hai biện pháp tu từ "anh em" này.

Chưa có thông báo nào