Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Writing: Describing a trip
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 3. A trip to the countryside (Writing and Practice)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.337

Nội dung bài học: Cô giáo sẽ cung cấp kiến thức về:

- Cách viết/mô tả một chuyến đi chơi, một chuyến du lịch.
- Bài tập ứng dụng và hướng dẫn giải.
Các em học ghi chép cẩn thận và học tốt nhé.

Chưa có thông báo nào