Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Writing (Write a letter of inquiry)
  • Practice
    • Exercise 1
    • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 4. Learning a foreign language (Writing and Practice)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.089

Nội dung bài học: Trong bài hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các em cách viết 1 lá thư đề nghị cung cấp thông tin về 1 vấn đề nào đó. Sau đó cô sẽ tạo 1 lá thư mẫu và hướng dẫn các em làm bài tập liên quan đến chủ đề của unit 4.Learning a foreign language

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào