Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary review
  • Check your listening skills
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4 - Quiz
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENT

Lesson 2. Getting started - Part 2

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.527

Chưa có thông báo nào