Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Vocabulary Review
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 2
  • Activity 3
 • Pronunciation
  • Activity 4
  • Activity 5a
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2. CITY LIFE

Lesson 3. A closer look 1

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.314

Chưa có thông báo nào