Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

[Chương 1. Số tự nhiên] Chủ đề 1. Số tự nhiên. Lũy thừa

Bài 1. Tập hợp. Phần tử. Tập con

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 10.205


Thầy đính chính bài 4: 449 + 1 = 450 (thầy lại ghi là 500 :D )

Chưa có thông báo nào