Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất chia hết của 1 tổng - hiệu
  • Tính chất chia hết của 1 tích - lũy thừa
Nhấn để bật tiếng
X

[Chương 1. Số tự nhiên] Chủ đề 4. Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết

Bài 2. Tính chất chia hết của tổng - hiệu - tích

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 2.396

Chưa có thông báo nào