Phát triển năng lực Tiếng Việt 1

Phát triển tư duy ngôn ngữ (nói, viết) giúp con tự tin sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả, chứ không đơn thuần chỉ là biết đọc, biết viết.
Giáo viên: Đinh Mỹ Anh
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Khóa học được xây dựng bám sát mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018) nhưng được thể hiện đa dạng, linh hoạt với các phương pháp tiếp cận độc đáo:
 • Phương pháp trực quan thông qua hệ thống hình ảnh, clip minh họa, trò chơi sinh động trong mỗi bài học.
 • Sử dụng linh hoạt kho tàng văn hóa dân gian: ca dao, tục ngữ, đồng dao có vần điệu giúp mở rộng vốn từ, dễ nhớ, dễ thuộc và khám phá được vẻ đẹp của tiếng Việt.
 • Kết thúc mỗi bài học, trẻ sẽ được chơi các trò chơi vừa để củng cố bài học, tạo không khí học tập sôi nổi, khích lệ con trẻ.
 • Mỗi bài học đều được gửi gắm các thông điệp nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện cả về kiến thức, đạo đức, tư tưởng, thẩm mĩ và tình cảm phù hợp với lứa tuổi.

Các yêu cầu khóa học

Để có thể đạt hiệu quả cao nhất, HOCMAI khuyên các bạn nhỏ:
 • Kết hợp học và chơi với các trò chơi ở mỗi bài học, làm đi làm lại nhiều lần với nhiều đối tượng khác nhau để tăng mức độ thành thục.
 • Sau mỗi bài học, nên thực hành để mở rộng vốn từ theo các chủ đề thông qua các hoạt động như: thi gọi tên các đồ vật; chơi các trò chơi nhìn hình đoán chữ...
 • Tập kể/viết các từ theo chủ đề cùng bạn bè, ông bà, cha mẹ.

Kết quả học tập

 • Giúp học sinh sử dụng tiếng Việt thành thạo để giao tiếp hiệu quả và học tập tốt các môn học, hoạt động giáo dục khác;
 • Rèn được các thói quen/hành vi vận động tinh: qua việc rèn nét chữ; sự khéo léo của đôi bàn tay...;
 • Được "chơi mà học" một cách tự nhiên thông qua các hoạt động được thiết kế trong bài giảng;
 • Được phát triển vốn từ theo các chủ đề, có năng lực cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên và các loại hình nghệ thuật: văn bản; truyện; thơ...và biểu hiện ra dưới nhiều dạng khác nhau: nói, viết, kể...thậm chí sáng tạo ra cái đẹp thông qua hinh thức gieo vần, làm giàu vốn từ.
 • Phát triển đạo đức và điều chỉnh hành vi: biết diễn đạt bằng lời, văn bản những gì nên, không nên, những khái niệm tốt - xấu; đúng - sai, hình thành tác phong, văn hóa khi giao tiếp phù hợp với lứa tuổi.

Đối tượng

 • Học sinh ở độ tuổi bước vào lớp 1
 • Giáo viên có nhu cầu tìm hiểu về phương pháp giảng dạy - tham khảo hướng tiếp cận đơn vị kiến thức mới - cách thức tổ chức hoạt động dạy và học cho học sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đề cương khóa học

CÙNG HỌC ĐÁNH VẦN


 • Bài 01. an – at

  • 3 phút
 • Bài 02. ăn – ăt

  • (04/10/2020)
 • Bài 03. ân – ât

  • (04/10/2020)
 • Bài 04. en – et

  • (04/10/2020)
 • Bài 05. ên – êt

  • (04/10/2020)
 • Bài 06. in – it

  • (11/10/2020)
 • Bài 07. iên – iêt

  • (11/10/2020)
 • Bài 08. yên – yêt

  • (18/10/2020)
 • Bài 09. on – ot

  • (11/10/2020)
 • Bài 10. ôn – ôt

  • (11/10/2020)
 • Bài 11. ơn – ơt

  • (11/10/2020)
 • Bài 12. un – ut – ưt

  • (11/10/2020)
 • Bài 13. uôn – uôt

  • (15/11/2020)
 • Bài 14. ươn – ươt

  • (15/11/2020)
 • Bài 15. am – ap

  • 3 phút
 • Bài 16. ăm – ăp

  • Bài giảng đang được cập nhật
 • Bài 17. âm - âp miễn phí

  • 3 phút
 • Bài 18. em – ep

  • 3 phút
 • Bài 19. êm - êp

  • Bài giảng đang được cập nhật
 • Bài 20. im – ip

  • (27/09/2020)
 • Bài 21. iêm – yêm – iêp

  • (27/09/2020)
 • Bài 22. om – op

  • (27/09/2020)
 • Bài 23. ôm – ôp

  • (27/09/2020)
 • Bài 24. ơm – ơp

  • (27/09/2020)
 • Bài 25. um – up

  • (27/09/2020)
 • Bài 26. uôm – ươm – ươp

  • (04/10/2020)
 • Bài 27. ang – ac

  • (18/10/2020)
 • Bài 28. ăng – ăc

  • (18/10/2020)
 • Bài 29. âng – âc

  • (18/10/2020)
 • Bài 30. eng – ec

  • (18/10/2020)
 • Bài 31. iêng – yêng – iêc

  • (25/10/2020)
 • Bài 32. ong – oc

  • (18/10/2020)
 • Bài 33. ông – ôc

  • (08/11/2020)
 • Bài 34. ung – uc

  • (25/10/2020)
 • Bài 35. ưng – ưc

  • (29/11/2020)
 • Bài 36. uông – uôc

  • (25/10/2020)
 • Bài 37. ương – ươc

  • (29/11/2020)
 • Bài 38. anh – ach

  • (25/10/2020)
 • Bài 39. ênh – êch

  • (25/10/2020)
 • Bài 40. inh – ich

  • (25/10/2020)
 • Bài 41. ai – ay – ây

  • 4 phút
 • Bài 42. oi – ôi – ơi

  • (01/11/2020)
 • Bài 43. ui – ưi

  • (01/11/2020)
 • Bài 44. uôi – ươi

  • (01/11/2020)
 • Bài 45. ao – au – âu

  • (01/11/2020)
 • Bài 46. eo – êu

  • (01/11/2020)
 • Bài 47. iu – ưu – ươu

  • (08/11/2020)
 • Bài 48. iêu – yêu

  • (08/11/2020)
 • Bài 49. oa – oe

  • (08/11/2020)
 • Bài 50. uê – ươ

  • (08/11/2020)
 • Bài 51. uy – uya

  • (08/11/2020)
 • Bài 52. oan – oat

  • (15/11/2020)
 • Bài 53. oăn – oăt

  • (15/11/2020)
 • Bài 54. uân – uât

  • (15/11/2020)
 • Bài 55. oen – oet

  • (15/11/2020)
 • Bài 56. uyn – uyt

  • (22/11/2020)
 • Bài 57. uyên – uyêt

  • (22/11/2020)
 • Bài 58. oam – oăm – oap

  • (22/11/2020)
 • Bài 59. oang – oac

  • (22/11/2020)
 • Bài 60. oăng – oăc

  • (22/11/2020)
 • Bài 61. oanh – oach

  • (22/11/2020)
 • Bài 62. oai – oay – uây

  • (29/11/2020)
 • Bài 63. uênh – uêch

  • (22/11/2020)
 • Bài 64. uynh – uych

  • (29/11/2020)
 • Bài 65. Một số vần ít dùng (oeo – oem; oong – ooc; uâng – uyu – uyp)

  • (29/11/2020)

Đọc hiểu chủ đề Nhà trường


Đọc hiểu chủ đề Bạn bè


Đọc hiểu chủ đề Gia đình


Đọc hiểu chủ đề Cuộc sống xung quanh em


Đọc hiểu chủ đề Hạnh phúc


Giới thiệu giáo viên
Đinh Mỹ Anh
Đinh Mỹ Anh -

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cô hiện đang là giáo viên tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; có hơn 6 năm kinh nghiệm giáo dục trẻ nhỏ.

 

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cô hiện đang là giáo viên tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; cô có hơn 6 năm kinh nghiệm giáo dục trẻ tiền tiểu học và tiểu học.