Trang chủ Luyện thi THPT quốc gia PEN-C môn Vật lí

Luyện thi THPT quốc gia PEN-C môn Vật lí

Nhóm N2

Dành cho học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình – trung bình khá nên học nhóm khoá học này).

PEN-C Vật lí - Thầy Trần Đức (2018-2019)

PEN-C Vật lí - Thầy Trần Đức (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019
Giáo viên: Thầy Trần Đức

Nhóm N3

Dành cho học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá – giỏi nên học nhóm khoá học này).

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019
PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải (2018-2019)

PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019