PEN-C

PEN-C Thầy Đinh Đức Hiền

CHUYÊN ĐỀ 05. DI TRUYỀN NGƯỜI

Bài 2: Di truyền y học và di truyền tư vấn.

Độ dài: 50 phút

Trong bài này, thầy Đinh Đức Hiền sẽ giảng cho các em nội dung về di truyền y học, bệnh ung thư, di truyền học tư vấn và bảo vệ vốn gen loài người. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Di truyền y học
  • Bệnh ung thư
  • II. Di truyền y học tư vấn và bảo vệ vốn gen loài người
  • III. Di truyền trí tuệ
X