Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học (PEN-C)

Thầy giáo luyện thi đại học môn Sinh học có phương pháp tiếp cận ngược độc đáo, thầy thường đi từ các vấn đề thực tiễn để soi chiếu vào bài giảng, giúp học sinh luôn luôn có cảm hứng trong quá trình học tập.
Giáo viên: Đinh Đức Hiền
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Khóa học PEN-C Sinh học sẽ hệ thống toàn bộ kiến thức môn Sinh khối THPT, bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.
Khóa học được thầy Đinh Đức Hiền - một giáo viên vốn có thành tích học tập cực đáng nể, một tấm gương về sự nỗ lực trong công tác nghiên cứu giảng dạy môn Sinh học. Điểm đặc trưng của thầy Hiền là ẩn đằng sau vẻ ngoài tưởng như khó tính, nghiêm khắc là một thầy giáo tâm lí, luôn hết mình vì học sinh cả trong bài giảng và trên Facebook cá nhân.

Nội dung chính của khóa học bao gồm:
 • Các kiến thức liên hệ thực tiễn với các câu hỏi có tính ứng dụng vào đời sống.
 • Các dạng bài có khả năng gây rối, dung lượng dài và nhiều thông tin gây nhiễu, nhiều dữ kiện.
 • Hệ thống đầy đủ các phương pháp làm các dạng bài có thể xuất hiện trong đề thi.
Đặc biệt, cuối mỗi chuyên đề đều có đề kiểm tra năng lực được chia thành 4 level để học sinh thử thách và đánh giá mức độ nắm vững kiến thức ở từng chuyên đề của mình. Đề thi 4 level được xây dựng theo 4 cấp độ câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Vượt qua level thấp mới được thi tiếp level cao hơn. Hoàn thành 4 level là đã nắm vững kiến thức trong chuyên đề.

Đăng ký để trải nghiệm khóa học ngay!

Các yêu cầu khóa học

Trước khi tham gia khóa học, học sinh cần được trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giáo khoa cấp THPT đặc biệt là chương trình lớp 12

Kết quả học tập

Sau khi tham gia khóa học, học sinh sẽ được:
 • Hệ thống toàn bộ kiến thức thi đại học một cách trọng tâm, logic.
 • Biết cách xử lí tốt tất cả các dạng bài, đặc biệt là các dạng bài khó, có thể xuất hiện trong đề thi.
 • Được trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ học tập và đánh giá năng lực trong suốt quá trình ôn luyện.

Đối tượng

Khóa học phù hợp hơn với những học sinh đã có nền tảng, có khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức tốt, muốn chinh phục điểm cao môn Sinh để xét tuyển hoặc thi tuyển vào các trường ĐH top trên.

Đề cương khóa học

HỌC TẬP TƯƠNG TÁC


CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO


CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN


 • Bài 1. Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Nếu chỉ xét mình tôi

  • (20/05/2021)
 • Bài 1. Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Nếu chỉ xét mình tôi (Tiếp)

  • (21/05/2021)
  • 2
 • Bài 2. (BT) Quy luật phân li

  • (22/05/2021)
 • Bài 2. (BT) Quy luật phân li (Tiếp)

  • (23/05/2021)
  • 2
 • Bài 3. (BT) Phép lai đa bội, lệch bội -

  • (24/05/2021)
 • Bài 3. (BT) Phép lai đa bội, lệch bội -

  • (25/05/2021)
  • 2
 • Bài 4. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập -

  • (26/05/2021)
  • 2
 • Bài 5. (BT) Quy luật phân li độc lập

  • (27/05/2021)
 • Bài 5. (BT) Quy luật phân li độc lập (Tiếp)

  • (28/05/2021)
  • 2
 • Bài 6. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Hợp tác hay chi phối

  • (29/05/2021)
  • 2
 • Bài 7. (BT) Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

  • (30/05/2021)
 • Bài 7. (BT) Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Tiếp)

  • (31/05/2021)
  • 2
 • Bài 8. Liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen - Bạn hay Bè

  • (01/06/2021)
 • Bài 8. Liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen - Bạn hay Bè (Tiếp)

  • (02/06/2021)
  • 2
 • Bài 9. (BT) Các dạng về liên kết gen hoàn toàn

  • (03/06/2021)
  • 2
 • Bài 10.1 (BT) Các dạng về hoán vị gen

  • (04/06/2021)
 • Bài 10.2 (BT) Các dạng về hoán vị gen

  • (05/06/2021)
  • 2
 • Bài 11. (BT) Di truyền liên kết giới tính - Kết hợp lạ thường

  • (06/06/2021)
  • 2
 • Bài 12. Di truyền ngoài nhân - Kẻ sống ngoài quy luật

  • (07/06/2021)
  • 2
 • Bài 13. Siêu mẫu là do Gen hay Sữa?

  • (08/06/2021)
  • 2
 • Bài 14. (BT) Gi gỉ gì gi cái gì cũng có về Giao tử

  • (09/06/2021)
 • Bài 14. (BT) Gi gỉ gì gi cái gì cũng có về Giao tử (Tiếp)

  • (10/06/2021)
  • 2
 • Bài 15. Các bài toán Xác định số lượng, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai

  • (11/06/2021)
 • Bài 15. Các bài toán Xác định số lượng, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai (Tiếp)

  • (12/06/2021)
  • 2
 • Bài 16. Nhận dạng nhanh các quy luật di truyền

  • (13/06/2021)
 • Bài 16. Nhận dạng nhanh các quy luật di truyền (Tiếp)

  • (14/06/2021)
  • 2
 • Bài 17. Các bài toán về tần số hoán vị gen nâng cao

  • (15/06/2021)
  • 2
 • Bài 18- Xác định kiểu gen bố mẹ khi có nhiều qui luật di truyền chi phối

  • (16/06/2021)
 • Bài 18- Xác định kiểu gen bố mẹ khi có nhiều qui luật di truyền chi phối (Tiếp)

  • (17/06/2021)
  • 2
 • Bài 19. Các bài toán Xác suất trong quy luật di truyền

  • (18/06/2021)
  • 2

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ


 • Bài 1. Sự vận động của vật chất di truyền trên quy mô quần thể

  • (19/06/2021)
 • Bài 1. Sự vận động của vật chất di truyền trên quy mô quần thể (Tiếp)

  • (20/06/2021)
  • 2
 • Bài 2. Các dạng toán trong di truyền quần thể P1

  • (21/06/2021)
  • 2
 • Bài 3. Các dạng toán trong di truyền quần thể P2

  • (22/06/2021)
 • Bài 3. Các dạng toán trong di truyền quần thể P2 (Tiếp)

  • (23/06/2021)
  • 2

CHUYÊN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC


 • Bài 1. Kỹ thuật tạo giống mới bằng phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và ứng dụng

  • (24/06/2021)
  • 2
 • Bài 2. Kỹ thuật tạo giống mới bằng phương pháp công nghệ tế bào và ứng dụng

  • (25/06/2021)
  • 2
 • Bài 3. Kỹ thuật tạo giống mới bằng công nghệ gen và ứng dụng

  • (26/06/2021)
  • 2

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI


 • Bài 1. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người - Liệu có lai để phân tích?

  • (27/06/2021)
 • Bài 1. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người - Liệu có lai để phân tích? (Tiếp)

  • (28/06/2021)
  • 2
 • Bài 2: Di truyền y học và di truyền tư vấn - Bảo vệ vốn gen con người

  • (29/06/2021)
 • Bài 2: Di truyền y học và di truyền tư vấn - Bảo vệ vốn gen con người (Tiếp)

  • (30/06/2021)
  • 2
 • Bài 3. Các dạng bài tập trong di truyền học người

  • (01/07/2021)
 • Bài 3. Các dạng bài tập trong di truyền học người (Tiếp)

  • (02/07/2021)
  • 2

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ


 • Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa - Quan hệ họ hàng và nguồn cội sinh vật trên trái đất

  • (03/07/2021)
  • 2
 • Bài 2. Học thuyết Đacuyn và Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Tư duy logic trong tiến hóa

  • (04/07/2021)
  • 2
 • Bài 3. Các nhân tố tiến hóa (Phần 1)

  • (05/07/2021)
  • 2
 • Bài 4. Các nhân tố tiến hóa (Phần 2)

  • (06/07/2021)
  • 2
 • Bài 5. Thích nghi là sống! Lì lợm là chết!

  • (07/07/2021)
  • 2
 • Bài 6. Loài và các cơ chế cách li

  • (08/07/2021)
  • 2
 • Bài 7. Quá trình hình thành loài - Loài mới chui ở đâu ra ?

  • (09/07/2021)
  • 2
 • Bài 8. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất - Sự sống bắt nguồn từ những chất không sống

  • (10/07/2021)
  • 2
 • Bài 9. Thước phim lich sử 4 tỷ năm phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

  • (11/07/2021)
  • 2
 • Bài 10. Cùng đi tìm nguồn gốc tổ tiên của loài người

  • (12/07/2021)
  • 2
 • Bài 11.1. Các dạng bài tập về tiến hóa

  • (13/07/2021)
 • Bài 11.2. Các dạng bài tập về tiến hóa

  • (14/07/2021)
 • Bài 11.3. Các dạng bài tập về tiến hóa

  • (15/07/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI


 • Bài 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái - Xung quanh chúng ta là những gì ?

  • (16/07/2021)
  • 2
 • Bài 2. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể - Cuộc sống không phải đơn giản là chỉ có một mình

  • (17/07/2021)
  • 2
 • Bài 3. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  • (18/07/2021)
  • 2
 • Bài 4. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật (THAM KHẢO)

  • (19/07/2021)
  • 2
 • Bài 5. Quần xã và đặc trưng cơ bản của quần xã

  • (20/07/2021)
  • 2
 • Bài 6. Diễn thế sinh thái - Biến đổi

  • (21/07/2021)
  • 2
 • Bài 7. Hệ sinh thái -

  • (22/07/2021)
  • 2
 • Bài 8. Sự trao đổi vật chất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

  • (23/07/2021)
 • Bài 8. Sự trao đổi vật chất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (Tiếp)

  • (24/07/2021)
  • 2
 • Bài 9. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển - Cát bụi trở lại với cát bụi

  • (25/07/2021)
  • 2
 • Bài 10. Sinh thái học ứng dụng

  • (26/07/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT


 • Bài 1: Cây giải khát thế nào? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (27/07/2021)
  • 2
 • Bài 2: Du hành ký của các chất trong cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (28/07/2021)
  • 2
 • Bài 3: Cây cũng phải toát mồ hôi (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (29/07/2021)
  • 2
 • Bài 4: Cây có cần uống nước khoáng? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (30/07/2021)
  • 1
 • Bài 5: Cây “ăn đạm” ra sao (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (31/07/2021)
  • 1
 • Bài 6: Nhà máy sản xuất “thức ăn” của thực vật: Ánh sáng tạo ra “thức ăn” như thế nào? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (01/08/2021)
  • 1
 • Bài 7: Có chung 1 dây chuyền sản xuất “thức ăn” cho mọi loài thực vật? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (02/08/2021)
  • 1
 • Bài 8: Những nhân tố ảnh hưởng và năng suất của nhà máy sản xuất chạy bằng ánh sáng (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (03/08/2021)
  • 1
 • Bài 9: Cây cũng thở??? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (04/08/2021)
  • 1
 • Bài 10: Cây cũng biết ngước nhìn theo hướng

  • (05/08/2021)
  • 1
 • Bài 11: Liệu cây có xấu hổ?

  • (06/08/2021)
  • 1
 • Bài 12: Sự lớn lên ở thực vật

  • (07/08/2021)
  • 1
 • Bài 13: Thực vật dùng chất kích thích (THAM KHẢO)

  • (08/08/2021)
  • 1
 • Bài 14: Hoa: vẻ đẹp của thực vật

  • (09/08/2021)
  • 1
 • Bài 15: Duy trì nòi giống ở thực vật

  • (10/08/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT


 • Bài 1: Nhà máy chế biến thức ăn của động vật (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (11/08/2021)
  • 1
 • Bài 2: Lấy O2 và thải CO2 như thế nào ở các loài động vật (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (12/08/2021)
  • 1
 • Bài 3: Bộ phim “Uống chung một dòng máu” (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (13/08/2021)
  • 1
 • Bài 4: Hệ thống bơm, ống dẫn và những con đập trên dòng sông máu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (14/08/2021)
  • 1
 • Bài 5: Duy trì ổn định bên trong cơ thể: hệ thống không thể thiếu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  • (15/08/2021)
  • 1
 • Bài 6: Động vật: khi bị kích thích có khác thực vật?

  • (16/08/2021)
  • 1
 • Bài 7: Phản xạ nhanh như chớp là do đâu? Dòng điện sinh học và các trạm biến áp (THAM KHẢO)

  • (17/08/2021)
  • 1
 • Bài 8: Động vật đi học

  • (18/08/2021)
  • 1
 • Bài 9: Sự to xác và trưởng thành ở động vật

  • (19/08/2021)
  • 1
 • Bài 10: Sự thúc đẩy từ bên trong và tác động từ bên ngoài đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

  • (20/08/2021)
  • 1
 • Bài 11: Duy trì nòi giống ở động vật

  • (21/08/2021)
  • 1
 • Bài 12: Điều hòa sinh sản: không phải cứ muốn đẻ là đẻ (THAM KHẢO)

  • (22/08/2021)
  • 1
 • Bài 13: Ứng dụng trong điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

  • (23/08/2021)
  • 1
Giới thiệu giáo viên
Đinh Đức Hiền
Đinh Đức Hiền -

Thầy dễ nhận diện nhờ là làn da đen bóng nhưng rất duyên và hóm hỉnh. Cách giảng dạy so sánh, liên hệ thực tiễn, giúp môn học trở nên sinh động, không nhàm chán.

- Thạc sĩ Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QGHN.
- Hai công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học tại Anh.
- Hai công bố khoa học tại hội nghị khoa học tại Mỹ, Pháp.
- Đã và đang tham gia 10 công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước
Các công trình khoa học nước ngoài:
- 04 công trình khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế tại Anh (2012, 2013, 2017, 2018)
- 01 công trình khoa học công bố tại hội thảo khoa học quốc tế tại Pháp (2013)
- 01 công trình khoa học công bố tại hội thảo khoa học quốc tế tại Bulgari (2015)
- 01 công trình khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế tại Hà Lan (2016)


Group học tập

Group - Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Sinh

https://www.facebook.com/groups/HOCMAI.LopSinh2003/