TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Tính chất cơ bản của phân số (tiếp).

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 7.405

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tính chất cơ bản của phân số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan. Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào