TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Phép chia số thập phân (P2)

Phép chia số thập phân (P2) (tiếp)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 3.212


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Phép chia số thập phân.
+ Chia mốt sô tự nhiên cho một số thập phân
+ Chia mốt số thập phân cho một số thập phân
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
BTTL dùng chung cho cả bài 10 & 11

Chưa có thông báo nào