TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Tóm tắt lại lý thuyết
  • Bài tập minh họa
    • Bài 1 + 2 + 3 + 4
    • Bài 5 + 6 + 7
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập: So sánh 2 phân số

So sánh hai phân số (tiếp)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 6.573

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: So sánh hai phân số (tiếp).
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào