TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập minh họa
    • Bài 1 + 2
    • Bài 3 + 4
    • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Thể tích của một hình. Một số đơn vị đo thể tích.

Thể tích của một hình. Một số đơn vị đo thể tích.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 3.577


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Thể tích của một hình. Một số đơn vị đo thể tích.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào