TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1 + 2 + 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.

Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 4.624

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Viết các số đo dưới dạng số thập phân.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào