TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Nhắc lại công thức tính diện tích của tam giác
    • So sánh diện tích của hai tam giác
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập và mở rộng về tam giác

So sánh diện tích của hai tam giác (phần 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2.605

Chưa có thông báo nào